กลุ่มน้ำผึ้งป่า

กลุ่มน้ำผึ้งป่า

กลุ่มน้ำผึ้งป่า

เป็นกลุ่มธรรมชาติในระยะแรก และต่อมาได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีคณะกรรมการดูแลควบคุมและกำหนดราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ

ติดต่อ :

โทร : 087-2367055

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 35 คน

การจัดการ

เดิมบรรพบุรุษของหมู่บ้าน มีอาชีพหาของป่าทุกชนิด แต่มีจำนวนมากได้แก่ ผึ้งป่า และนำมาจำหน่ายภายในหมู่บ้านและริมถนนมิตรภาพ ช่วงถนนผ่านหมู่บ้าน การจำหน่ายได้รายได้เป็นกอบเป็นกำจึงยึดเป็นอาชีพและต่อมาปี 2529 ใกล้หมู่บ้านมีสวนสนของนายทุนเกิดขึ้นจำนวนมากทำให้มีรังผึ้งมาอาศัยมากมาย การหาผึ้งทำได้ง่ายขึ้นและทำรายได้ดี ประชาชนที่เดินทางผ่านจึงชอบแวะซื้อหาเป็นของฝากญาติมิตร จึงเกิดการยึดเป็นอาชีพแก่คนรุ่นต่อมา

ชุมชน

1.กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2.กลุ่มสตรีทำขนม
3.กลุ่มน้ำผึ้งป่า

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มของสมาชิกเป็นไปตามกิจกรรมที่ต่างคนต่างทำและระยะเวลา แต่หากถึงฤดูการทำนาต่างจะแยกย้ายกันตามธรรมชาติชั่วคราว เสร็จทำนาก็จะมาร่วมดำเนินการเช่นเดิม แต่มีสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ยึดเป็นอาชีพหาผึ้งป่ามาจำหน่ายเป็นอาชีพหลัก

อาชีพหลัก

ทำนา ไร่อ้อย

อาชีพเสริม

หาผึ่งจำหน่าย

สินค้าโอทอป