กลุ่มแม่บ้านชุมชนร่มโพธิ์ 2

กลุ่มแม่บ้านชุมชนร่มโพธิ์ 2

กลุ่มแม่บ้านชุมชนร่มโพธิ์ 2

ติดต่อ : คุณเพ็ญสุข ตั้งพิ

โทร : 02 3835916, 02 3836624

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มชุมชนร่มโพธิ์ โดยการนำของเทศบาลบางเมือง โดยครั้งแรกจัดทำขนมต่าง ๆ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และประมาณ ปี 2544 โดยการสนับสนุนของเทศบาลฯ ได้นำดอกไม้ดินจิ๋วมาเผยแพร่ จึงได้จัดกลุ่มขึ้นจนกระทั่งปัจจุบัน

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป