กลุ่ม อสม. ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไทย

กลุ่ม อสม. ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไทย

กลุ่ม อสม. ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไทย

ติดต่อ : คุญบุญยงค์ ขันทิพ

โทร : 02 389 4461, 09 6124487

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 17 คน

การจัดการ

เนื่องมาจากการที่สาธารณะสุข อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้นำตัวแทนของ อสม ไปศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ต.บางหลวง ซึ่งมีการผลิตแชมพูสุมุนไพร เมื่อกลับจากการศึกษาดูงานได้ประมาณ 1 เดือน คุณบุญยงค์ ขันทิพย์ ก็ได้ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ เมื่อได้ข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิดแล้วจึงได้มีการปรึกากับตัวแทนที่ไปศึกษาดูงานด้วยกัน และทำการผลิตเพื่อใช้เอง และแจกให้เพื่อน ๆ เมื่อผู้ใช้บอกว่าดี จึงมีการผลิตเพื่อจำหน่าย และมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

งานประดิษฐ์ต่าง ๆ

สินค้าโอทอป