กลุ่มเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มเครื่องดนตรีไทย

ติดต่อ : นายสมชัย ชำพาลี

โทร : 0-3460-2611

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

91 คน

การจัดการ

เดิมนายสมชัย ชำพาลี มีความชอบในเสียงดนตรีไทย และคิดนำเอาไม้ไผ่มาทำเป็นระนาดตี บังเอิญมีเสียงไพเราะ และเกิดความหลงไหลในเสียงเครื่องดนตรีไทย จึงเกิดความคิดอยากจะประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมดนตรีไทยเพื้อให้คนรุ่นหลังในการอนุรักษ์ดนตรีให้เป็นที่แพร่หลาย

ชุมชน

- กลุ่มสตรี
- กลุ่มผู้ใช้น้ำ
- กลุ่มฌาปนกิจ
- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่ม ลงหุ้น และร่วมกันผลิต จำหน่ายในท้องถิ่น

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปผลิตภัณฑ์, ตัดเย็บเสื้อผ้า,ทำเครื่องดนตรีไทย

สินค้าโอทอป