บริษัทซี.เค.อินดัสทรี (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ)

บริษัทซี.เค.อินดัสทรี (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ)

บริษัทซี.เค.อินดัสทรี (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ)

ติดต่อ : นางกาญจนา คูหากาญจน์

โทร : 034 564101, 08-19445-839

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 60 คน

การจัดการ

ประธานกลุ่มอาชีพชาเขียวใบหม่อน ได้ดูการสาธิตการชงชาเขียวใบหม่อนให้ผู้สนใจได้ทดลองดื่ม จึงเป็นการจุดประกายความคิดและเล็งเห็นประโยชน์จากสมุนไพรชาเขียวใบหม่อนเพื่อสุขภาพ เป็นต้นมา ต่อมาจากนั้นจึงได้คิดต้นหาข้อมูลกรมวิชาการเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้วิธีการผลิตชาเขียวใบหม่อน จากนั้นได้ติดต่อศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่9 บ้านทุ่งนาคราช ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทางศูนย์ฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาสาธิตการทำชาเขียวใบหม่อนให้สมาชิกกลุ่มสตรี และทัศนศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ขยายพันธ

ชุมชน

1.กลุ่มอาชีพสตรีชาเขียวใบหม่อน บ้านถ้ำมังกรทอง
2.กลุ่มอาชีพจักสานเข่งบ้านเขาตก
3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาตก
4.กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน
5.กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านเขาขวาง

การรวมกลุ่ม

ได้มีการแบ่งสมาชิกรับผิดชอบในการผลิตชาเขียวใบหม่อน โดยแบ่งหน้าที่การเด็ดใน การตากใบ การคั่งใบ การอบใบ และการบรรจุภัณฑ์ โดยสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละประมาณ 5,000 บาทต่อคน

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ผลิตชาเขียวใบหม่อน

สินค้าโอทอป