กลุ่มผู้ปลูกดอกกุหลาบ

กลุ่มผู้ปลูกดอกกุหลาบ

กลุ่มผู้ปลูกดอกกุหลาบ

ในละแวกใกล้เคียงกัน จะนิยมปลูกดอกกุหลาบ พืชผักผลไม้ ยาวตลอดสองข้างทาง

ติดต่อ : นายภราดร กานดา

โทร : 08 9812 7265

อีเมล: cddtak@newmail.net

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มผู้ปลูกดอกกุหลาบ เมื่อ 5 ปีที่แล้วมา ในปี 40 เริ่มมีการคิดค้นดอกกุหลาบที่ดอกใหญ่ ก้านยาว ในปัจจุบัน ดอกกุหลาบของอำเภอพบพระ ได้ชื่อในเรื่องความงาม และคงทนเกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกดอกกุหลาบขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาการ ปรับปรุงดอกให้แข็งแรง และไร้หนาม เกิดรายได้กลับคืนสู่กลุ่มอย่างต่อเนื่อง

สภาพพื้นที่

ประมาณ 50-80 ไร่

ชุมชน

- กลุ่มผู้ปลูกดอกกุหลาบ
- กลุ่มผู้ปลูกพืชปลอดสารพิษ
- กลุ่มผู้ปลูกผลไม้

การรวมกลุ่ม

ส่วนใหญ่จะปลูกกุหลาบในพื้นที่ของตนเอง และนำมารวมกันขาย หรือแบ่งขายทั้งปลีกและส่ง

สินค้าโอทอป