ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่องเบญจรงค์ (รุ้งทองเบญจรงค์)

ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่องเบญจรงค์ (รุ้งทองเบญจรงค์)

ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่องเบญจรงค์ (รุ้งทองเบญจรงค์)

รวมกันเป็นกลุ่ม อุตสาหกรรมครอบครัว

ติดต่อ : จ.อ.ไพรวัลย์ ม่วง

โทร : 034 827016, 034 854201

การจัดการ

กลุ่มได้จัดตั้งมา 12 ปี และพึ่งมาก่อตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพปี 45 นี้ และคุณพ่อและคุณแม่ได้บริจาคที่ดินให้สร้างศูนย์ฝึก ฯลฯ เพราะว่า ผมประธานกลุ่ม เป็นวิทยากรสอนเครื่องเบญจรงค์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ได้เผยแพร่การเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาหลายปี และหลายจังหวัด จนได้รับรางวัล คนดีศรีสาคร ปี 40 สาขาศิลปกรรมไทยซึ่งเป็นผู้อนุรักษ์ วัฒนธรรมของไทยเอาไว้

การรวมกลุ่ม

ประชาชนใกล้เคียงกลุ่มแม่บ้านเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว ซึ่งเป็นงานเหมาทำ ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา

อาชีพเสริม

ทำหัตกรรม เครื่องเบญจรงค์

สินค้าโอทอป