กลุ่มอาชีพสตรีอ่าวมะขาม

กลุ่มอาชีพสตรีอ่าวมะขาม

กลุ่มอาชีพสตรีอ่าวมะขาม

ติดต่อ : นางไหม เหร่บุตร

โทร : 076 391676 , 076 591676

การจัดการ

ปลาฉิ้งฉ้าง คือ ปลาประเภทเดียวกับปลากระตักของภาคกลาง มีการจับปลาชนิดนี้มากในทะเลอันดามัน ส่งไปขายทั่วทุกภาคของประเทศ และส่งจำหน่ายในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะส่งไปขายในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และประเทศอื่นๆ แถบเอเซีย ปลาฉิ้งฉ้างมีหลายชนิด ตั้งแต่ชนิดเล็กสุดสีขาว ซึ่งชาวประมงเรียกว่า โบราหรือบูรา ไปจนถึงชนิดใหญ่ที่สุด ทั้งสีขาวและสีคล้ำค่อนข้างดำ
เนื่องจากมีการจับปลาเป็นจำนวนมาก จึงได้มีผู้คิดค้นวิธีการแปรรูปหลายวิธีด้วยกันแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกลุ่มแม่บ

การรวมกลุ่ม

กลุ่มอาชีพสตรีสหกรณ์กะทู้
กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนอ่าวเกใน
กลุ่มอาชีพสตรีอ่าวมะขาม

สินค้าโอทอป