กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลาราไวย์

กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลาราไวย์

กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลาราไวย์

ติดต่อ : นางนิ่มนวล องค์สั

โทร : 076 288267

การจัดการ

นางนิ่มนวล องค์สันติภาพ ประธานกลุ่มได้เล็งเห็นว่า เกล็ดปลาในตลาดสดมีเป็นจำนวนมาก ทั้งเกล็ดเล็กและใหญ่ บางชนิดดูคล้ายกลีบกุหลาบ จึงลองเอามาประกอบเข้ากันเป็นรูปดอกกุหลาบ และเผยแพร่ให้สมาชิกให้สมาชิกในกลุ่มได้รู้จัก จึงได้ริเริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มสตรีทำดอกไม้เกล็ดปลาขึ้นมา และได้สอนให้กลุ่มสนใจต่างๆในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงอีกหลายกลุ่ม

ชุมชน

กลุ่มพัฒนาสตรีสหกรณ์
กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลาราไวย์
กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลาเทพกระษัตรี

สินค้าโอทอป