กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี

กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี

กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี

ติดต่อ : นายบุญเลิศ แสงทับ

โทร : 09 9826257

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

19 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 4 สิงหาคม 2544 โดยนำคนที่ว่างงานมาหัดทำเรือประมงจิ๋ว ให้อยู่เป็นอาชีพของคนพื้นที่