แดงเบญจรงค์(หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี)

แดงเบญจรงค์(หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี)

แดงเบญจรงค์(หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี)

ติดต่อ : คุณรัชนี ทองเพ็ญ(

โทร : 034 473551, 034 473471

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 20 คน

การจัดการ

เริ่มอาชีพทำเครื่องเบญจรงค์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527

สินค้าโอทอป