กลุ่มผลิตและจำหน่ายไข่เค็ม

กลุ่มผลิตและจำหน่ายไข่เค็ม

กลุ่มผลิตและจำหน่ายไข่เค็ม

ติดต่อ : นางประภาศรี นิตย์

โทร : 077 431721, 01 978-4091

การจัดการ

ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.เลม็ด มีอาชีพทำนา และเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพเสริม เมื่อสิ้นฤดูกาลทำนา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดสดมีปริมาณมากเหลือจากการขายเป็นสาเหตุให้ไข่เป็นเน่าเสีย ชาวบ้านจึงเริ่มคิดหาวิธีถนอมไข่เป็นสดไม่ให้เน่าเสีย โดยการนำมาพอกกับดิน และหมักไว้เป็นไข่เค็ม เมื่อได้รสชาติดี และเก็บไว้ได้นาน และเริ่มนำมาวางขายบริเวณหน้าลานบ้าน และริมถนนเอเซีย โดยบรรจุกล่องรองเท้าบ้าง ใส่ถุงพลาสติกบ้าง ต่อมาเริ่มมีผู้บริโภคไข่เค็มมากขึ้นจนปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ชาวบ้านจึงได้รวมจัดตั้งเป็นกลุ่ม และทำการผลิตไข่

สินค้าโอทอป