กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กลุ่มทำข้าวเม่า มีการผลิตและจำหน่ายทั่วไปทั้งในอำเภอและต่างจังหวัด โดยสมาชิกแต่ละคนจะทำการผลิตที่บ้านตนเอง แล้วรวมกลุ่มกันไปจำหน่ายทั่วไป

ติดต่อ :

โทร : 088-0618907, 090-5926079, 089-8971877

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 60 คน

การจัดการ

แต่ก่อนการผลิตข้าวเม่าใช้หม้อดินคั่วข้าว แล้วตำด้วยครกมือหรือครกกระเดื่อง ต่อมาใช้ผ้าเขียวห่อแล้วทุบด้วยไม้ ทำเป็นข้าวเม่าราง ต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาสอนการทำข้าวเม่าคลุกน้ำตาล และแปรรูปผลิต เป็นแบบต่าง ๆ โดยกลุ่มทำข้าวเม่า มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ จำนวน 9 คน และสมาชิก 60 คน

ชุมชน

มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มทำข้าวเม่า, กลุ่มเลี้ยงโค, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กลุ่มเกษตรกรทำนา,กลุ่มเยาวชนเลี้ยงโค

การรวมกลุ่ม

กลุ่มทำข้าวเม่า มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 9 คน มีการผลิตข้าวเม่าออกจำหน่ายเป็นประจำและมีการแปรรูปการผลิตข้าวเม่าแห้ง ข้าวเม่าบ้าบิ่น ข้าวเม่าคลุก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป