กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

ติดต่อ :

โทร : 087-2115404

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 130 คน

การจัดการ

จากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ในการขึ้นตาลและทำน้ำตาลโตนดขายเป้นอาชีพหลักมาแต่ครั้งอดีต จวบจนกระทั่งปี พ.ศ.2539 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ได้เสริมสร้างให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันได้ จำนวน 24 คน และนำภูมิปัญญาที่มีแต่เดิมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดพร้อมดื่ม ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา

สินค้าโอทอป