กลุ่มมีดอรัญญิก วินัยรวยเจริญ

กลุ่มมีดอรัญญิก วินัยรวยเจริญ

กลุ่มมีดอรัญญิก วินัยรวยเจริญ

หมู่ที่ 1-8 ตำบลท่าช้าง ชาวบ้านจะมีอาชีพการทำมีดเป็นส่วนใหญ่ ร้านค้าจะตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 6, 7 ของตำบล

ติดต่อ : คุณวินัย รวยเจริญ

โทร : 082-1999870

อีเมล: vinairanylk@gmailcom

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนประชากร 4,104 คน สมาชิกกลุ่ม 30 คน

การจัดการ

บ้านไผ่หนอง บ้านต้นโพธิ์ บ้านกุฎีกรุ และบ้านสามไถ เป็นถิ่นผลิตหัตถกรรมที่ลือชื่อกันมาเป็นเวลานานนับชั่วอายุคน นั่นคือ "มีอรัญญิก" ในอนาคตชาวบ้านท่าช้างจะมีมีด และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กเนื้อดี ขายที่บ้านอรัญญิก อ.ท่าเรือ เพราะเป็นชุมชนที่ใหญ่กว่า และยังเป็นโรงบ่อน คนทั่วไปจึงเรียกมีอรัญญิก

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิก
4. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
5. กลุ่มธกส.

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะดำเนินการแต่ละบ้าน แล้วนำผลิตภัณฑ์มาส่งที่กลุ่ม

อาชีพหลัก

มีดเครื่องมือการเกษตร

อาชีพเสริม

ทำนา

สินค้าโอทอป