กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์

กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์

กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์

ติดต่อ : คุณจำเรียง ทองสมบ

โทร : 035 648487, 08 6126 9207

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538

สินค้าโอทอป