กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน

ในหมู่บ้านนี้เป็นแบบบ้านชนบท บ้านที่ทำรวมกันอยู่ใกล้กับ อบต.

ติดต่อ :

โทร : 0895945141

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มจากการประชุมสตรีอาสาพัฒนาและเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ขึ้นและมีกิจกรรมต่อเนื่องได้เชิญเจ้าหน้าที่สอนทำขนมอบชนิดต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน และได้รับงบประมาณจาก อบต. ซื้อเครื่องอบชนิดต่าง ๆ

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
2. กลุ่มทำขนมอบชนิดต่าง ๆ
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. กลุ่มเลี้ยงสุกร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมาทำรวมกันและแบ่งกำไร

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

-

สินค้าโอทอป