อุตสาหกรรมในครัวเรือน ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้

ติดต่อ : นายวิเชียร คุ้มห

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่น ๆ ตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้สั่งผลิต

วัตถุดิบ

ไม้ เหล็ก
ผลิต ตามรูปแบบและขนาดตามที่ผู้ซื้อ แ

การจัดการ

เดิมผู้ประกอบการมีอาชีพรับจ้างเป็นช่างก่อสร้าง มีความสามารถทางด้านช่างไม้ทำประตู หน้าต่าง และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ที่มีผู้สั่งจ้างจำวัสดุมาสั่งจ้างทำ ตามแบบทั่ว ๆ ไปมีความสวยงาม ต่อมาได้พัฒนาฝีมือออกแบบและผลิตขาย โยซื้อวัสดุประเภทไม้ธรรมชาติตามหัวไร่ปลายนา ปัจจุบันผลิตเฤอร์นิเจอร์ขายและรับจ้างผลิตจากผู้สั่งตามแบบที่ต้องการ

สินค้าโอทอป