กลุ่มอาชีพทำสวนชมพู่

กลุ่มอาชีพทำสวนชมพู่

กลุ่มอาชีพทำสวนชมพู่

ติดต่อ : นายสมนึก ปิ่นทอง

โทร : 032 462151 (พัฒนาชุมชน)

การจัดการ

เนื่องจากในหมู่บ้านได้มีการปลูกชมพู่เป็นอาชีพหลัก มีผลผลิตเป็นจำนวนมากและมีราคาถูกเมื่อถึงฤดูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ทางหมู่บ้านและสภาตำบลได้มีการจัดประชาคมขึ้นเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะนาว
4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยหอม
5. กลุ่มอาชีพทำสวนชมพู่

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป