บริษัท ชิดพลอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ชิดพลอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ชิดพลอุตสาหกรรม จำกัด

ติดต่อ : บริษัท ชิตพลอุตสา

โทร : 043-513510

โทรสาร : 043-512510

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสินค้าประเภท ตาข่ายจับปลา แห และอวน

ตราสินค้า : ตราช้างศึก

การจัดการ

เริ่มประกิจการประเภท ผลิตตาข่าย แห และ อวน เมื่อปี 2533