อุตสาหกรรมในครัวเรือน

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ติดต่อ : นายเสนาะ ยอดหงษ์

โทร : 056-356373

ข้อมูลทั่วไป

ทำผานพวง ผานบุก ใบมีดดันหน้าดิน ใช้ในการดินเดน เพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะปลูก

วัตถุดิบ

นำเหล็กที่ได้นำมาทำตามแบบหลังจากนั้นจึงดัดเหล็ก

การจัดการ

เนื่องจากประเชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเขาทอง มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก จึงมีความคิดที่จะทำธุรกิจส่วนตัว ในเรื่องของผานไถ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านที่จะต้องซื้อของในราคาแพง และสามารถช่วยชาวบ้านได้มีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น

สินค้าโอทอป