บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด

ติดต่อ : คุณวิทูร สุริยว

โทร : 043-527223-8

โทรสาร : 043-527231

ข้อมูลทั่วไป

ค้าขาย/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร ทั้งปลีกและส่ง

ตราสินค้า : ไม่เฉพาะเจาะจง มีทุกยี่ห้อ

การจัดการ

เดิมเปิดบริษัทร้อยเอ็ดฟาร์ม ต่อมาได้ขยายกิจการใหม่เนื่องจากมีความคิดว่าอนาคตในจังหวัดร้อยเอ็ด หรือจังหวัดใกล้
เคียง จะมีการก่อสร้างกันมากขึ้น จึงได้รวบรวมระดมหุ้นกันแล้วเปิดเป็น บริษัท “สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกั