ปั๊มน้ำมัน (หจก. ดวงใจบริการ สนง.ใหญ่)

ปั๊มน้ำมัน (หจก. ดวงใจบริการ สนง.ใหญ่)

ปั๊มน้ำมัน (หจก. ดวงใจบริการ สนง.ใหญ่)

ติดต่อ : นายสัมฤทธิ์ สมณส

โทร : 043-512298

ข้อมูลทั่วไป

บริการและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ชนิดของน้ำมันได้แก่ น้ำมันเบนซินธรรมดา (91) น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ (95) น้ำมันดีเซล และบริการมินิมาร์ท

ตราสินค้า : ยี่ห้อ ปตท.

วัตถุดิบ

สั่งซื้อจากกรุงเทพฯ - ขอนแก่น

การจัดการ

เริ่มดำเนินงานประมาณปี 2533