ปั๊มน้ำมัน (หจก.ดวงใจบริการ สาขา)

ปั๊มน้ำมัน (หจก.ดวงใจบริการ สาขา)

ปั๊มน้ำมัน (หจก.ดวงใจบริการ สาขา)

ติดต่อ : นายสัมฤทธิ์ สมณ

โทร : 043-526631, 526630

ข้อมูลทั่วไป

จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น เปลี่ยน-ถ่ายน้ำมันเครื่อง ชนิดของน้ำมันได้แก่ น้ำมันเบนซินธรรมดา (91) เบนซินพิเศษ (95) ดีเซล

ตราสินค้า : ยี่ห้อ ปตท.

วัตถุดิบ

ซื้อจากโรงงานต่างจังหวัด กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

การจัดการ

เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2538