ทำข้าวเกรียบ

ทำข้าวเกรียบ

ทำข้าวเกรียบ

ติดต่อ : นางหอมไกร ภิรมย์

โทร : 045-461503

ข้อมูลทั่วไป

บรรจุถุงละ 1 บาท/5 บาท

ตราสินค้า : ข้าวเกรียบฟักทองหอมไกร

วัตถุดิบ

ฟักทองและแป้งมัน

การจัดการ

นางหอมไกร ภิรมย์ ซึ่งเป็นราษฎรบ้านว่าง เคยไปทำงานรับจ้างที่โรงงานทำข้าวเกรียบหลายปี และได้นำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพส่วนตัว โดยใช้แรงงานในครอบครัว โดยออกจำหน่ายทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

สินค้าโอทอป