อุตสาหกรรมทำมีด

อุตสาหกรรมทำมีด

อุตสาหกรรมทำมีด

ติดต่อ : นายบุญช่วย น้อยจ

โทร : 09-8392033

อีเมล: cd.nakornsawan@thaimail.com

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการผลิตตั้งแต่ มีด,เหรียญ,เคียว,จอบ,ฯลฯ โดยราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

วัตถุดิบ

เหล็กต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่และจากการรับซื้อเ

การจัดการ

เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เคยเป็นลูกจ้างและได้ศึกษาจากร้านตีเหล็ก อาศัยความรู้ ประสบการณ์นำมาประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี 2527

สินค้าโอทอป