ปลาร้าจ่าวิรัช

ปลาร้าจ่าวิรัช

ปลาร้าจ่าวิรัช

ติดต่อ : ด.ต.วิรัช โตอิ้ม,

โทร : 056-341639,056-341677

อีเมล: cd.nakornsawan@thaimail.com

ข้อมูลทั่วไป

ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าหลน น้ำพริกปลาร้า สูตรดั้งเดิม กลิ่นหอม อร่อย ถูกหลักอนามัย

ตราสินค้า : ปลาร้าจ่าวิรัช

วัตถุดิบ

-ปลาน้ำจืด
-เกลือทะเล
-ข้าวคั่ว

การจัดการ

เริ่มดำเนินการผลิตปลาร้าจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์จากคุณพ่อสำรวย - คุณแม่บุญช่วย สังข์ทอง (บิดา มารดา ของคุณไพลิน โตอิ้ม) จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา ได้ 20 กว่าปีมาแล้ว

สินค้าโอทอป