กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ติดต่อ : นางหนุ่ม สรณะ

โทร : 053 689036

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 14 คน

การจัดการ

กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยเกษตรอำเภอได้รวมกลุ่มผู้ที่สนใจจัดการฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช้น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวแต๋น กล้วยอบเนย เริ่มแรกมีสมาชิก 34 คน การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ กลุ่มจึงได้เปลี่ยนการแปรรูปไปเป็นการผลิตสมุนไพร

ชุมชน

1. กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
2. กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้
3. กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งใต้
4. กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้
5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะกระจายกันทำตามบ้านของตนเอง วัตถุดิบสมาชิกจัดหากันเอง เมื่อผลิตและบรรจุขวดเสร็จแล้ว จะนำมารวมกันที่กลุ่มเพื่อจำหน่าย

สินค้าโอทอป