กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังข่อย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังข่อย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังข่อย

ติดต่อ : นายวิชทชา ครึกครื

โทร : 08-1190-0607

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 41 คน

การจัดการ

กลุ่มเกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีในหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนได้ปรึกษาหารือกันว่า ควรจะทำอะไรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเนื่องจากในหมู่บ้านวังข่อยมีผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรอยู่มาก ควรที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้ทำการนัดประชุมคณะกรรมการสตรีและผู้นำองค์กรชุมชนของหมู่บ้าน กำหนดการไปทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มต่าง ๆ หลังจากนั้นเมื่อกลับมาได้รวมตัวกันทำการทดลองแปรรูปสมุนไพร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะทำการแปรรูปผลผลิตโดยการเชื่อมและแช่อิ่ม แล้วนำผลิตภัณฑ์มาส่งให้กับกลุ่มในราคาส่งที่กลุ่มกำหนด

อาชีพหลัก

ทำไร่-รับจ้าง

สินค้าโอทอป