กลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนาอาชีพชุมชนยั่งยืน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนาอาชีพชุมชนยั่งยืน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนาอาชีพชุมชนยั่งยืน

กลุ่มมีเงินทุนของกลุ่ม บริหารกลุ่มด้วยกรรมการของกลุ่ม และปลูกสมุนไพรเอง (ดอกอัญชัน)

ติดต่อ : นางลำพันธุ์ จตุว

โทร : 09 8481785, 043 511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 26 คน

การจัดการ

กลุ่มแชมพูสมุนไพร รวมตัวกันฝึกอบรม ตามหลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภออาจสามารถ โดยใช้สมุนไพรดอกอัญชัน เป็นตัวหลัก กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 มีระเบียบของกลุ่ม ทุนของกลุ่ม มาจากกลุ่มเอง และเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก 26 คน

ชุมชน

มี 5กลุ่ม คือ กลุ่มสตรีทอผ้า, กลุ่มเกษตรกรทำนา, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,กลุ่มเยาวชน, กลุ่มสตรีแม่บ้าน

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีคณะกรรมการของกลุ่ม มีระเบียบของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สินค้าโอทอป