ร้านนครศรีอิฐโชว์

ร้านนครศรีอิฐโชว์

ร้านนครศรีอิฐโชว์

ติดต่อ : นายวาว ฝอยทอง

โทร : 043-712401

ข้อมูลทั่วไป

เป็นโรงงานขนาดเล็ก ใช้ผลิตและจำหน่ายอิฐมอญโชว์ ผลิตอิฐมอญขนาด 2 รู ราคาจำหน่ายก้อนละ .40 บาท และขนาด 4 รู ราคาจำหน่ายก้อนละ .80 บาท

วัตถุดิบ

นำดินเหนียวเข้าเครื่องนวดผสมน้ำพอเหมาะ ส่งผ่านแ

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกิจการปี 2536 เนื่องจากบริเวณที่ตั้งกิจการอยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน และอยู่ใกล้แหล่งดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรบทำอิฐมอบโชว์ ปัจจุบันใช้เครื่องจักรในการผลิต จำนวน 1 เครื่อง