กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

ติดต่อ : คุณหอมไกล พลเยี่ย

โทร : 081-0523265, 0-4359-0580

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

24 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2541 สมาชิกกลุ่มลงหุ้นคนละ 100 บาท เพื่อมีจะมีเงินทุนในการซื้อวัสดุในการทอผ้า โดยการทอผ้าขิดเพื่อจะเย็บหมอนขิดขาย ปรากฏว่าดำเนินการไปด้วยดี เมื่อถึงฤดูกาลทำนา สมาชิกกลุ่มต้องไปทำนา ทำให้การทอผ้าขาดช่วงประธานกลุ่มฯ จึงเรียกประชุมสมาชิก เพื่อเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าใหม่ คือ ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม โดยสมาชิกจะทอที่บ้านของตนเอง เสร็จแล้วจึงนำมารวมกันจำหน่ายที่กลุ่มฯ

ชุมชน

มี 7กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า, กลุ่มเลี้ยงโค,กลุ่มทำบั้งไฟ,กลุ่มทอผ้าขิด,กลุ่มทอผ้าห่ม, กลุ่มทอผ้าขาวม้า,กลุ่มจักสาน

การรวมกลุ่ม

รวมสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะมีการรวมกลุ่มได้ดี สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันเมื่อมีปัญหา

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป