กลุ่มผลิตไข่เค็มไอโอดีน

กลุ่มผลิตไข่เค็มไอโอดีน

กลุ่มผลิตไข่เค็มไอโอดีน

ตั้งอยู่ในเขตชุมชนริมถนนลาดยางสาย กม.ศูนย์-อำเภอพล หมายเลข 207

ติดต่อ : นางนิตยา แสงสุนาน

โทร : 044-650178

อีเมล: cdd_bureeram@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 40 คน

การจัดการ

เริ่มโดยประธานกลุ่มได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาดูงานร่วมกับกลุ่มสตรีระดับอำเภอที่หนองหัววัว หมู่ที่ 6 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อกลับถึงบ้านได้รวมกลุ่มสตรีทำไข่เค็มเกลือไอโอดีนผสมดินปลวกคลุกขี้เถ้าแกลบจำหน่าย

สภาพพื้นที่

พื้นที่หมู่บ้านประมาณ 20 ไร่

ชุมชน

กลุ่มสตรี,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มทั้งหมดมี 40 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกลงหุ้นคนละ 100 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป