กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา

กลุ่มมีที่ทำการเป็นอาคารไม้ชั่วคราว ซึ่งกลุ่มใช้เป็นที่ประชุมพบปะและวางแผนการดำเนินงาน

ติดต่อ : นางรอปิยะ เยาะลี

โทร : 073-212075 , 081-2769371

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 27 คน

การจัดการ

กลุ่มเริ่มดำเนินงานมาประมาณ 2 ปีแล้ว เนื่องจากในพื้นที่มีใบเตยอยู่มาก จึงนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้อเนกประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ในระยะแรกยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ปัจจุบันมีการผลิตออกจำหน่ายมากขึ้น

ชุมชน

มีเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา

การรวมกลุ่ม

ประธานจะรับงานมาแล้วแจกจ่ายให้สมาชิกรับงานไปทำที่บ้าน เมื่อเสร็จแล้วก็นำมารวมที่กลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

-

สินค้าโอทอป