กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ติดต่อ : นายระยอง ถวิลไพร

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิก 656 คน

การจัดการ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2532 ปัจจุบันมีสมาชิก 68 คน และมีเครือข่ายกลุ่มฯ อีก 10 กลุ่ม

ชุมชน

1. กพ,สต. 1 กลุ่ม
2. กลุ่มปั้นเตา 8 กลุ่ม
3. กลุ่มจักสาน 2 กลุ่ม
4. กลุ่มทอผ้า 5 กลุ่ม
5. กลุ่มสตรี 13 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีการรวมตัวโดยมีอาชีพ/กิจกรรมที่เหมือนกัน และมีกฏระเบียบข้อบังคับ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีความต้องการคล้ายคลึงกัน โดยมีเครือข่ายองค์กรและ ศอช.ต. เป็นตัวประสาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป