กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

เป็นลักษณะหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนติดกับแม่น้ำโขง

ติดต่อ : นางประนอมศรี เล็ก

โทร : 042 593099

อีเมล: cdnakonphanom@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าบ้านสำราญ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 สมาชิกก่อตั้ง 20 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทอผ้าลายมุก เพื่อหารายได้เสริมหลังฤดูกาลทำนา ขายในหมู่บ้านและในตัวเมือง ต่อมาสมาชิกกลุ่มได้เพิ่มเป็น 30 คน กลุ่มได้ปรึกษากับทางอำเภอ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม ด้านวิทยากรสอนการย้อมผ้า โดยใช้วัสดุธรรมชาติ แปรรูปผลิตภัณฑ์ จนได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ จรดเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก จรดฝั่งแม่น้ำโขง
ศตะวันตก จรดตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
2. กลุ่มจักสาน
3. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

เป็นกลุ่มที่รวมกันอย่างไม่เป็นทางการ มีระเบียบของกลุ่มที่ชัดเจน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน ร่วมกันผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป