กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

การทอผ้าไหมของกลุ่มจะใช้วิธีการนำไปทอที่บ้านสมาชิกเอง เมื่อทอแล้วเสร็จก็จะทำการแจ้งต่อประธานหรือคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์สมาชิกจะเก็บไว้เองเพราะเนื่องจากว่าผ้าไหมมีวิธีการเก็บลำบากยุ่งยากจึงไม่นำมาเก็บที่กลุ่ม จะนำมารวมกันเมื่อ
มีใบสั่งหรือการจัดนิทรรศการเท่านั้น

ติดต่อ : นางหนู คำปุ๋ย

โทร : 043-581638

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 127 คน

การจัดการ

กลุ่มมีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการดูแลรูปแบบผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่ม การคัดเลือกคณะกรรมการ หลักการบริหารกลุ่มเบื้องต้น

สภาพพื้นที่

หมู่ 11 บ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชน

มี 1กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

รวมกันในรูปแบบระดับตำบล โดยมีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี เป็นประธาน และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการบริหาร

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป