กลุ่มทอผ้าไหมลายลูกแก้ว

กลุ่มทอผ้าไหมลายลูกแก้ว

กลุ่มทอผ้าไหมลายลูกแก้ว

สมาชิกกลุ่มมีความสนใจในด้านการทอผ้า และมีความชำนาญ จะรวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้น สมาชิกจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทอผ้า และการจำหน่ายด้วยกัน

ติดต่อ : นางทองดี จันร่อง

โทร : 043-581638

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 30 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปี 2544 โดยมีนางทองดี จันร่องคำ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง มีสมาชิกก่อตั้ง 34 คน สมาชิกทุกคนจะนำเงินมาลงหุ้นกันคนละ 100 บาท เพื่อนำมาซื้อวัสดุในการทอผ้าไหม ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ มองเห็นความสำคัญได้สนับสนุนงบประมาณให้อีก 2,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 30 คน

ชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

หลังจากว่างเว้นจากการทำนา แม่บ้านก็จะรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อระดมทุนในการทอผ้าไหมเพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และจัดเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้ในการทอผ้าครั้งต่อไป

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป