กลุ่มอาชีพสตรีทำแคบหมู

กลุ่มอาชีพสตรีทำแคบหมู

กลุ่มอาชีพสตรีทำแคบหมู

ที่ทำการของกลุ่มจะอาศัยบ้านผู้นำหมู่บ้านเป็นที่ทำการรวมกลุ่มเพราะยังไม่มีสถานที่ดำเนินการของกลุ่มเอง

ติดต่อ : นางลำดวน อินทร์โ

โทร : 01-3801433

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 71 คน

การจัดการ

กลุ่มอาชีพสตรีทำแคบหมู การบริหารกลุ่มจะทำการระดมเงินกลุ่มสมาชิกในรูปเงินออมทรัพย์เพื่อการผลิต เมื่อมีจำนวนมากจะปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม เพื่อมาทำอาชีพเสริมในรูปของกลุ่ม ซึ่ง ทางกลุ่มจะแบ่งสมาชิกเป็น 3 กลุ่มทำการผลิตสินค้า ซึ่งมีการทำแคบหมู พริกบด ข้าวคั่ว ซึ่งแคบหมูจะส่งขายตามร้านค้าในหมู่บ้าน/ตำบล และพริกป่นจะนำส่งให้กับร้านขายบะหมี่ที่กรุงเทพฯ การคืนกำไรแก่กลุ่ม ร้อยละ 15 บาท

การรวมกลุ่ม

จะมีการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน ที่มีความสนใจและต้องการที่จะทำงานในรูปของกลุ่ม กลุ่มจะทำการผลิตร่วมกันเมื่อยอดการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากในบางครั้ง แต่จะแยกการผลิตในช่วงที่การสั่งซื้อจำนวนน้อย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สินค้าโอทอป