กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ

มีการรวมตัวกันดี และยังอยู่ครบทุกกลุ่ม

ติดต่อ : นายนม มีจันทร์

โทร : 032-573159(พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นกันในหมู่บ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัว

ชุมชน

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มทำดอกไม้จัน กลุ่มอาชีพสตรีทำพวงหรีด กลุ่มอาชีพทำผลไม้แปรรูป

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มกันทุก ๆ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีสมาชิกตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปทุกกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป