กลุ่มสวัสดิการภายในกองเรือยุทธการ

กลุ่มสวัสดิการภายในกองเรือยุทธการ

กลุ่มสวัสดิการภายในกองเรือยุทธการ

ติดต่อ : พันจ่าตรีสนิท แสง

โทร : 081 803 3460

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 6 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2542 เนื่องจากเห็นว่าเงื่อนเชือกทหารเรือจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน นักเรียน และบุคคลทั่วไป และยังสื่อความหมายของความผูกพัน เป็นของแต่งบ้านให้สวยงาม

อาชีพหลัก

รับราชการทหารเรือ

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป