กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น

ติดต่อ :

โทร : 043-236972, 086-2364972

การจัดการ

หลังจากเกษตรอำเภอได้มาสอนทำถั่วตัดประกอบกับในพื้นที่มีต้นมะตูมอยู่มาก จึงทดลองนำมะตูมมาทำถั่วตัด ปรากฎว่าเป็นที่ยอมรับของชุมชนเลยก่อตั่งกลุ่มผลิตถั่วตัดมะตูมในที่สุด

สินค้าโอทอป