กลุ่มหม้อดิน , เตา

กลุ่มหม้อดิน ,   เตา

กลุ่มหม้อดิน , เตา

ติดต่อ : นางทองสุข เจนวิถ

โทร : 043-5118110

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป