กลุ่มสตรีตำบลอาจสามารถ

กลุ่มสตรีตำบลอาจสามารถ

กลุ่มสตรีตำบลอาจสามารถ

กลุ่มมีความสามัคคี มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ และมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มฯ

ติดต่อ : นางตีระณันท์ วงศ

โทร : 043-599160

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 150 คน

การจัดการ

การบริหารจัดการกลุ่ม แบ่งเป็นคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ แบ่งหน้าที่กันทำเป็นเรื่อง ๆ ไป

ชุมชน

มี 7กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้า, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กลุ่มสตรี, กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ด, กลุ่มสานกระติบข้าว, กลุ่มแปรรูปเห็ด, กลุ่มปั้นเตาจากดินเผา

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการประสบปัญหาคล้ายกัน มีความต้องการเหมือนกัน และมีความถนัดเหมือนกัน จึงรวมเป็นกลุ่มฯ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป