กลุ่มทำตับจาก

กลุ่มทำตับจาก

กลุ่มทำตับจาก

ใช้บริเวณบ้านเรือนของผู้นำเป็นที่ทำการกลุ่ม

ติดต่อ : นายเจ๊ะหะมะ สามา

โทร : 073-252321

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว โดยนายเจ๊ะหะมะ ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มได้เป็นผู้ริเริ่มนำใบจากสาคูที่มีขึ้นอยู่ดาษดื่นในพื้นที่มาเย็บเป็นตับจากแล้ววางจำหน่ายริมถนน รพช. สายท่าสาป-ลำใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากราคาถูกและใช้ประโยชน์ได้ดี

สภาพพื้นที่

หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชุมชน

1. กลุ่มทำตับจาก
2. กลุ่มช่างไม้เยาวชน
3. กลุ่มสตรีปักจักร
4. กลุ่มสตรีทำขนม

การรวมกลุ่ม

เป็นกลุ่มที่เกิดจากความสมัครใจของสมาชิก จึงเป็นกลุ่มขนาดเล็ก แต่มีความรัก สามัคคีกันดีมาก

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำนา

สินค้าโอทอป