กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

ติดต่อ : นางนิ่ม นวลขาว

โทร : 081 069 9249, 087 879 3978, 086 3373700

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 20 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2534 คณะกรรมการดำเนินงาน 6 คน สมาชิก 20 คน กิจกรรมของกลุ่ม คือทอเสื่อกก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เช่นที่รองจาน ที่รองแก้ว กระเป๋าถือสตรี เป็นต้น

ชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,กลุ่ม อสม.

การรวมกลุ่ม

เกิดจาการการรวมกลุ่มของสตรีที่ต้องการมีอาชีพเสริมหลังการทำนา

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป