กลุ่มปักผ้าด้นมือ (U-THONG QUILTS)

กลุ่มปักผ้าด้นมือ (U-THONG QUILTS)

กลุ่มปักผ้าด้นมือ (U-THONG QUILTS)

ใช้บริเวณสถานที่บ้านประธานกลุ่ม คือ นางภารดี ศรีเหรา เป็นที่รับส่งผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ทำการกลุ่ม

ติดต่อ : คุณมนตรี ศรีเหรา

โทร : 081-8041935, 035-459919

อีเมล: U_thongquilts777@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/SP/Uthongquilts.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

80 คน

การจัดการ

นางภารดี ศรีเหรา เป็นหัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้บริหารงานและรับออเดอร์จากสถานที่ที่ต่างๆ ที่สั่งชิ้นงานเข้ามา แล้วกระจายงานไปสู่สมาชิกกลุ่ม

ชุมชน

กลุ่มสตรีปักผ้าด้นมือ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารับชิ้นงานที่บ้านประธานกลุ่มแล้วนำกลับไปทำที่บ้าน ครบกำหนดนำชิ้นงานมาส่งที่บ้านประธาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป