กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

ติดต่อ : นางโสภา ตาพล

โทร : 01-6010984

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 16 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2541 ได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน โดยการอบรมการทำชาหม่อน 7,000 บาท จึงได้นำทุนที่มีอยู่ไปซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อทอผ้าฝ้าย

สภาพพื้นที่

ประมาณ 500 ตร.ม.

ชุมชน

มี3 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ,กลุ่มปลูกฟักทอง,กลุ่มทำปลาส้ม

การรวมกลุ่ม

สมาชิกรวมกลุ่มผลิตที่กลุ่ม ค่าแรงงานนับตามผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายได้

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป