กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำยาล้างจาน

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำยาล้างจาน

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำยาล้างจาน

เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยธรรมชาติ ได้รับการฝึกอบรมในกระบวนการผลิต มีสมาชิกจำนวน 5 หมู่บ้าน ภายใต้การกำกับดูแลของสภาตำบลขวัญเมือง

ติดต่อ : นางคำปั่น สมสะอ

โทร : 043-551452

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 105 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ ปี 2543 เนื่องจากต้องการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น มีสมาชิก 105 คน มีคณะกรรมการบริหารกรรม 1 คณะ ซึ่งมีนางคำปั่น สมสะอาด เป็นประธาน

สภาพพื้นที่

หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชน

มี 1กลุ่ม คือ กลุ่ม กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำยาล้างจาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป