กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวังโป่ง

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวังโป่ง

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวังโป่ง

พื้นที่เป็นป่าเขา เอื้ออำนวยในวัตถุดิบเพราะหาง่าย และสามารถนำแปรรูปได้หลายอย่าง

ติดต่อ : นางแสง จันทร์เคร

โทร : 08-1162-9941

อีเมล: patanalampang@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกจำนวน 15 คน

การจัดการ

ทางสมาชิกกลุ่มมีพื้นฐานอยู่บ้าง ต่อมาทางหน่วยราชการได้พาไปดูงานเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ และได้แนะนำในด้านตลาดให้กับกลุ่ม พอสินค้าออกตลาดทางกลุ่มก็ได้พยายามแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอื่น เพื่อนำมาแก้ไขและดัดแปลงอยู่ตลอดเวลา

ชุมชน

มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแปรรูปอาหารหน่อไม้อัดปิ๊บ กลุ่มกล้วยฉาบมะขามแก้ว และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

สมาขิกต่างรวมตัวกันที่บ้านประธาน ส่วนวัตถุดิบทางสมาชิกจะนำมา แต่ส่วนใหญ่จะหาซื้อในหมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหารออกขาย

สินค้าโอทอป